CURSOS ACTIUS

CURS ON-LINE SISTEMES DE GESTIO INTEGRATS COAMB-COL.LEGI AMBIENTÒLEGS CATALUNYA

CURS IN COMPANY ADAPTACIÓ ISO 14001-2105 MORCHEM, S.A.U

CURS ADAPTACIO ISO 9001-2015 H10 HOTELS GRUP

CURS ADAPTACO ISO 9001-2015  I 14001-2015 CLD

CURS ADAPTACIO ISO 9001-2015 I 14001-2015 SORIGUE GRUP

CURS AUDITOR INTERN ISO 9001:2015 I 14001:2015  14,15,16 OCTUBRE A GIRONA

CURS PRÀCTIC AUDITORS INTERNS SECTOR EDUCATIU 24 I 25 DE MARÇ 2015. ESCOLES PIES

CURS ISO 50001: REQUISITS I CASOS PRÀCTICS. 16 hores. Referències cursos anteriors Empresa Sodexo

CURS SISTEMES DE GESTIÓ: ERRORS FREQÜENTS A L'EMPRESA. 

CURS SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ENERGIA: COMPARATIVA ISO 50001 I UNE-EN ISO 14001. 8 hores. Referències cursos anteriors Empresa CTAIMA

CURS COMPARATIVA UNE-EN 16001:2010 I UNE-EN-ISO 50001:2011. 16 hores. Referències cursos anteriors Empresa ATLL

CURS PETJADA DE CARBONI. 16 hores. Referències anteriors Empresa Applus

CURS AUDITOR INTERN IN COMPANY: CAS PRÀCTIC AUDITORIA INTERNA REAL. 16 hores. Referències cursos anteriors Empresa COVIT