Serveis d'Auditoria

Consultoria

Formació

QUALITAT

Implantem sistemes de gestió de qualitat: ISO 9001

Auditem processos per identificar i gestionar riscos

Assessorem per l'aplicació dels criteris del model EFQM d'excel·lència en la qualitat.

Implantem sistemes de gestió de qualitat ÀMBIT EDUCATIU
Implantem sistemes de gestió de QUALITAT TURÍSTICA: Q de ICTE hotels, platges, campings, balnearis, restaurants, cases rurals.

Fem auditories internes per tal d'avaluar el desenvolupament dels processos: diagnosi estratègica.

Fem manteniment de sistemes de gestió de qualitat (Outsourcing): participem en els comitès de qualitat, anàlisi de dades dels processos i oportunitats de millora.

Fem formació: auditors de sistemes de qualitat, orientació al client, satisfacció de client, gestió d'indicadors/seguiment de processos.

Realitzem estudis de millora de la qualitat per àrees de gestió empresarial: avaluació de la satisfacció dels clients (per enquesta, avaluació d'expectatives); avaluació dels proveïdors i contractistes; estudi de l'eficàcia dels processos productius o prestació de serveis (consultoria estratègica).

Estudis de client misteriós tant en el sector públic com privat.

Avaluació del risc: ineficiències en els processos, desavantatges respecte la competència (benchmarking), pèrdues/costos innecessaris, valoració de punts forts, plans de desenvolupament.

 

MEDI AMBIENT

Tramitacions amb l'Administració mediambiental: declaracions de residus, declaracions d'envasos, DUCA, permisos, autoritzacions, subvencions,...

Implantem sistemes de gestió ambiental: ISO 14001, EMAS, ISO 14064, ISO 14067

Assessorament per l'obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental- ecoetiquetes.

Fem auditories internes ambientals: diagnosi de compliment de requisits legals, auditories de sistemes.

Fem sensibilització i educació ambiental, formació d'auditors interns, bones pràctiques ambientals a les organitzacions, formació: eficiencìa energètica, gestió de residus, com gestionar els aspectes ambientales a l'empresa.

Fem manteniment de sistemes de gestió ambiental (outsoucing): participem en els comitès de gestió ambiental, sessions de millora continua.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Implantem sistemes de gestió en eficiència energètica: ISO 50001

Fem auditories energètiques com a situació de particida per a establir el sistema de gestió.

Gestió de subvencions per actuacions en eficiència energètica i reducció del consum de recursos.

Fem campanyes de sensibilització en matèria d'eficiència energètica

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA i GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS

 

Implantem sistemes de gestió de la RSC: Forética, SA 8000.

Fem memòries de sostenibilitat: Global Reporting Initiative, informes corporatius.

Assessorem per a la creació de Codis de Conducta, Manuals de gestió Ètica.

Realitzem Plans d'Igualtat, per tal de donar compliment a la legislació de gènere.

 

Actuacions per al creixement del personal: plans de formació, sistemes d'avaluació de competències.

Iniciatives per a la gestió de les persones a les organitzacions: estudis de clima laboral, dinàmiques de motivació i implicació de les persones.

 

GESTIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2: CÀLCUL DE L'EMPREMTA DE CARBONI I UE ETS

Assessorament per al compliment per a les instal·lacions afectades per la UE ETS (Protocol de Kyoto): informes d'emissions de CO2 anuals, seguiment de les emissions, sol·licitud de Drets d'Emissió i Autorització d'Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Càlcul de l'empremta de carboni de les organitzacions, ISO 14064, Adhesió als Acords Voluntaris de Reducció de CO2, GHG Protocol.

Càlcul de l'empremta de carboni dels productes/serveis: PAS 2050, ISO 14067, GHG Protocol

Projectes de compensació de les emissions de carboni: PAS 2060.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© toc de gestio

Pàgina web creada amb IONOS Mi Web.